Banslättsskolan

Banslättsskolan utbildar elever för morgondagens samhälle. Hög måluppfyllelse, tillsammans med trivsel och välbefinnande är viktiga faktorer för framgång. Skolans närhet till skog nyttjas i undervisning och fritids där rörelse och hälsa är dagliga inslag.