Lärvux

Lärvux är en skolform för dig som fyllt 20 år och som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

På lärvux kan du läsa kurser på:
  • Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan
  • Gymnasial nivå som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program
Sökperioder

Det finns fyra olika starttillfällen för att börja en kurs. Varje kurs pågår i 15-20 veckor. Lärlingsutbildningen är en 2-årig utbildning.
  • Sök senast 10 november för att börja i januari.
  • Sök senast 25 januari för att börja i mars.
  • Sök senast 25 maj för att börja i augusti.
  • Sök senast 25 augusti för att börja i oktober.
    •