Lärvux

Lärvux är en skolform för dig som fyllt 20 år och som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Lärvux är en skolform för dig som fyllt 20 år och som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.
Sidinnehåll
​På lärvux kan du läsa kurser på:
  • Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan
  • Gymnasial nivå som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program

Sökperioder

Det finns fyra olika starttillfällen för att börja en kurs. Varje kurs pågår i 15-20 veckor. Lärlingsutbildningen är en 2-årig utbildning.
  • Sök senast 10 november för att börja i januari.
  • Sök senast 25 maj för att börja i augusti.