Under våren 2017 kommer det inte starta någon Academic power kurs.

Kontakta studie-och yrkesvägledare i din hemkommun för information om annan utbildning.

För att studera på Academic Power ska du:

  • Ha minst 2 års studier på universitetsnivå och ett examensbevis eller diplom.
  • Ha varit i Sverige i max 5 år.
  • Vilja arbeta i Sverige inom ditt kompetens- och yrkesområde.
  • Vara självgående och kunna fullfölja studieupplägget för Academic Power och delta i olika aktiviteter.
  • Vara till arbetsmarknadens förfogande.
  • Ha grundkunskaper i datoranvändning. T.ex. e-post, office och internet.

För dig som inte bor i Botkyrka kommun

Om du inte bor i Botkyrka kommun måste din hemkommun godkänna att du studerar i Academic Power. Du måste då fylla i ansökningsblanketten som finns till höger och lämnar den till sfi/vuxenutbildning i din hemkommun för godkännande.
 
 

Senast uppdaterad 2017-02-20