Academic POWER

Academic Power är en utbildning för utländska akademiker med fokus på deltagarnas bakgrund, berättelser och kompetenser.

Academic POWER finansierades av Europeiska Integrationsfonden och Botkyrka kommun mellan 1 april 2013-31 mars 2015. Sedan 1 april 2015 finansieras enbart av Botkyrka kommun.

Bakgrund

Sverige och resten av Europa är dåliga på att tillvarata kompetensen hos utländska akademiker. Oftast fastnar utländska akademiker i okvalificerade arbeten som gör det svårare att hitta ett mer kvalificerat arbete.

Academic POWER vänder sig till utländska akademiker som har minst en 2-årig  akademisk utbildning.   

Inom Academic POWER finns det deltagare med utbildningsbakgrund inom ekonomi, marknadsföring, medicin, samhällsvetare, beteendevetare, jurister, ingenjörer inom olika områden, översättare, journalister, HR-personal, lärare inom olika ämnen m.m.
 

Senast uppdaterad 2016-05-03