Arbetssätt

AcadEMic POWER präglas av ett egenmaktsperspektiv där deltagarna står i fokus. Deras frågor och önskemål gör att projektet växer.

Arbetsgivarna har allt mindre fokus på de hårda kunskaperna vid ett intervjutillfälle. Det vill säga betyg, intyg och dokument är numera något som man antingen har eller inte. Däremot är det mer fokus på de mjuka kunskaper som till exempel om hur man är som person och hur man fungerar i en grupp.

Vi inom AcadEMic POWER har tagit hänsyn till detta och arbetar mycket  med deltagarnas berättelser och använder oss av storytellingmetoden så att deltagarna är mer rustade när söker ett kvalificerat arbete.

Det dagliga arbetet inom AcadEMic POWER har ett fokus på den muntliga kommunikation hos deltagarna. Alla aktiviteter inom svenskundervisningen, kommunikation och vägledning är integrerade i varandra.

Vi utvecklar våra projektaktiviteter ständigt i samråd med deltagarna och vill vi ta fram ett program för målgruppen som enkelt kan implementeras och exporteras.  

Senast uppdaterad 2016-05-03