Målet med Academic POWER

Långsiktigt mål

Kompetensen hos utländska akademiker i Sverige tillvaratas och dessa får ett arbete motsvaraende deras kompetens- och utbildningsbakgrund utan att fastna i ett okvalificerat arbete. Genom stärkt egenmakt, närvaro på arbetsmarknaden och tillvaratagen kompetens bidrar målgruppen till ett modernt interkulturellt samhälle.

Delmål

Utländska akademiker som deltar i Academic POWER ska genom projektaktiviteter inom egenmakt få ökad anställningsbarhet för att snabbare komma ut i arbete motsvarande deras kompetens- och utbildningsbakgrund.

Undervisningen i Academic POWER vidareutvecklas hela tiden för att möta högutbildades behov och kommer att genomsyras av ett egenmaktperspektiv.
 

Ett mentorskapsprogram för deltagarna erbjuds. Matchningen sker utifrån adeptens kompetens- och utbildningsbakgrund på bästa möjliga sätt.

Kontinuerlig studie- och yrkesvägledning erbjuds till deltagarna ska komma ut i kvalificerade arbeten och få mer kunskaper om den svenska arbetsmarknaden.

Academic POWER erbjuder aktiviteter för deltagarna parallellt med språkundervisningen.

Senast uppdaterad 2016-05-03