Lägesrapporter

Som ett ESF-projekt redovisar vi våra projektaktiviteter månadsvis till integrationsfonden i form av lägesrapporter.

Integrationsfonden lägger stor vikt vid uppföljning och utvärderingen av verksamheten på såväl program- som projektnivå. Syftet är att bidra till lärande och god styrning medan projektet pågår. En viktig del i detta är lägesrapporten som samtliga projekt ska lämna in.

Senast uppdaterad 2015-04-16