Olika grupper har olika roller

AcadEMic POWER är ett brett samverkansprojekt för utländska akademiker. Projektet har olika grupper som arbetar på olika sätt för att uppnå projektmålen.

Mer information om olika grupper och dess funktion finns till vänster.

Senast uppdaterad 2013-07-29