Vill du bli mentor till en blivande kollega?

Då kan du söka till mentorskapsprogrammet inom AcadEMic POWER som går cirka i 10 månader.

Mentorskapsprogrammet är en del av Academic POWER och startas 2 gånger/år med cirka 20-25 matchade par åt gången. Programmen går mellan perioden september-maj och januari-november och är i samarbete med Botkyrka kommun och Rotary klubbarna Stockholm-Strand och Stockholm-Kungsholmen.

Utländska akademiker som deltar i Academic POWER får personlig kontakt med en akademiker som är etablerad på den svenska arbetsmarknaden. Utländska akademiker i Sverige saknar ofta ett nätverk inom sin profession, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att ett arbete motsvarande deras kompetensområde.

Matchningen sker utifrån yrkesbakgrund, kompetens- och/eller intresseområde.

Mentorerna får en internationell utblick i sin yrkesroll och får en insikt om vad som utmärker yrkesrollen. Detta bidrar till ett utökat nätverk inom professionen för båda parter.

Om du är intresserad behöver du endast fylla i intresseanmälan till höger och maila den academicpower@botkyrka.se . Vi tar kontinuerligt emot intresseanmälningar och kontaktar de som visar intresse i samband med programstart.

Sista anmälningsdag för programstart i september är den 10 september.

Sista anmälningsdag för programstart i januari är den 14 januari.

Senast uppdaterad 2016-05-03