Svenskundervisning för invandrare (sfi)

Kvinna sitter vid dator och studerar.

Varmt välkommen till vår utbildning som ger dig nya kunskaper i det svenska språket.

När du läser utbildningen Svenska för invandrare (sfi) får du en grundläggande utbildning i svenska språket, för dig som inte har svenska som modersmål. Du kan läsa sfi från och med 1 juli det år du fyller 16 år. När du har studerat klart sfi ska du ha utvecklat din förmåga att skriva, läsa, lyssna och förstå svenska. Ett av de viktigaste målen är att du kan använda svenska språket för att på det mest effektiva sätter få fram ditt budskap i olika situationer.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​