Utbildning i svenska för dig som vill driva eget företag

Utbildningen Svenska för företagare (SFF) vänder sig till dig som är
nyanländ och vill studera i ett högt tempo tillsammans med andra som
är, eller vill bli, egna företagare.
Utbildningen är kostnadsfri och alla som bor i Stockholms län kan söka.

 Utbildningens målgrupp

Om du har kommit till Sverige från ett annat land och har ett företag i Sverige, eller vill starta ett nytt företag, så är Svenska för företagare (SFF) rätt utbildning för dig.

Målet med utbildningen

När utbildningen är klar ska du ha uppnått följande mål:

 • lärt dig svenska språket på en grundläggande nivå för att aktivt kunna delta i arbetslivet och samhället i stort.
 • skapat och presenterat en personlig affärsplan och hittat strategier för att på ett effektivt sätt få fram ditt budskap.

Nivån på studierna i svenska är Svenska för invandrare (sfi) C och D samt Svenska som andraspråk (sva) grundläggande. När du uppnår kursmålen för respektive nivå får du ett betyg. Din SFF-examen tar du när du har fått betyg i sva grundläggande och presenterat din affärsplan. Då får du ett diplom som intygar att du har läst Svenska för företagare.

Formen för utbildningen

SFF har lektionsundervisning som är lärarledd, expertföreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbeten och övningar.  Utbildningen innehåller också handledda självstudier utifrån kursboken Rivstart. Vi lägger stort fokus på att du ska bygga upp nätverk med viktiga aktörer som myndigheter, organisationer och företag.

Ansökan

Du som bor i Stockholmsregionen är välkommen att söka till Svenska för företagare som är en kostnadsfri utbildning. Kursen startar var femte vecka. Du kan när som helst söka till utbildningen genom att gå in på länken som finns under läs mer.

Hur länge och i vilken takt du studerar anpassas efter dina behov. Samma CSN-regler gäller som för vanliga kurser i sfi och sas. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen Svenska för företagare består av olika kursdelar. Nedanför får du en beskrivning av vilka kursdelar som utbildningen har samt vad de innhåller.
  

Studier och projektarbete

 • Planering och utvärdering
 • Studier och inlärning
 • Strukturerat projektarbete
 •  

Företag och arbete

 • Resurser
 • Organisation
 • Ledarskap
 • Arbetsplats
 • Rekrytering
 • Affärsplan
 •  

Inflytande

 • Marknadsföring
 • Säljpresentation
 • Kundkontakt
 • Åsiktsförmedling
 • Politik

Ekonomi

 • Budget
 • Hushållning
 • Redovisning
 • Privatekonomi
 • Företagsekonomi
 • Lagar och regler

Sverigekunskap

 • Samhället
 • Geografi
 • Historia
 • Kultur och seder
 • Koder och normer
 • Brott och straff

 

 

Senast uppdaterad 2016-11-21