Utbildning i svenska för dig som vill driva eget företag

Utbildningen Svenska för företagare (SFF) vänder sig till dig som är
nyanländ och vill studera i ett högt tempo tillsammans med andra som är intresserade av entreprenörskap och företagande.

 Utbildningens målgrupp

Om du har kommit till Sverige från ett annat land, och vill veta mer om hur det är att starta och driva företag i Sverige så är Svenska för företagare (SFF) rätt utbildning för dig. Utbildningen är kostnadsfri och alla som bor i Stockholms län kan söka.

 

Målet med utbildningen

När utbildningen är klar ska du ha uppnått följande mål:

 • lärt dig svenska språket på en grundläggande nivå för att aktivt kunna delta i arbetslivet och samhället i stort
 • skapat och presenterat en personlig affärsplan och hittat strategier för att på ett effektivt sätt få fram ditt budskap
 • fått kunskaper och verktyg för hur du går till väga för att framgångsrikt starta och driva företag i Sverige

Nivån på studierna i svenska är Svenska för invandrare (sfi) C och D samt Svenska som andraspråk (sva) grundläggande. När du uppnår kursmålen för respektive nivå får du ett betyg. Din SFF-examen tar du när du har fått betyg i sva grundläggande och presenterat din affärsplan. Då får du ett diplom som intygar att du har läst Svenska för företagare.

Formen för utbildningen

SFF har lektionsundervisning som är lärarledd, expertföreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbeten och övningar. Vi lägger stort fokus på att du ska bygga upp nätverk med viktiga aktörer som myndigheter, organisationer och företag. Vi samarbetar med Nyföretagarcentrum i Botkyrka/Huddinge.

Ansökan

Du som bor i Stockholmsregionen är välkommen att söka till Svenska för företagare som är en kostnadsfri utbildning. Kursen startar var femte vecka. Du kan när som helst söka till utbildningen genom att gå in på länken som finns under läs mer.

Hur länge och i vilken takt du studerar anpassas efter dina behov. Samma CSN-regler gäller som för vanliga kurser i sfi och sva. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen Svenska för företagare består av olika kursdelar. Nedanför får du en beskrivning av vilka kursdelar som utbildningen har samt vad de innhåller.
  

Studier och projektarbete

 • Planering och utvärdering
 • Studier och inlärning
 • Strukturerat projektarbete
 •  

Företag och arbete

 • Resurser
 • Organisation
 • Ledarskap
 • Arbetsplats
 • Rekrytering
 • Affärsplan
 • Export/Import
 •  

Inflytande

 • Marknadsföring
 • Kundkontakt
 • Åsiktsförmedling
 • Demokrati

Ekonomi

 • Budget
 • Hushållning
 • Redovisning
 • Privatekonomi
 • Företagsekonomi

Sverigekunskap

 • Samhället
 • Geografi
 • Historia
 • Kultur och seder
 • Koder och normer
 • Rättsväsendet

 

 

Senast uppdaterad 2017-02-20