Klassrum

Brunnaskolan – utveckla kunskaper och förmågor för framtiden!

På Brunnaskolan jobbar vi med många olika former av lärande. Hos oss utvecklar du som elev en god läridentitet bl.a. med hjälp av digitala verktyg.