Grindtorpsskolan – en skola med utsikt över omvärlden och insikt om framtiden.

Vi tror på varje elevs förmåga att växa och utvecklas för att skapa sitt eget liv i en framtid med nya kompetenskrav. Kunskaper, förmågor, trygghet och ömsesidigt förtroende mellan elev och vuxen är byggstenar!