Hammerstaskolan - Trygghet, lärande, inspiration och ansvar

Vi rustar våra eleverna så att de står starka inför mötet med resten av livet - med kunskaper, självtillit, ansvarskännande och sociala kompetenser.