Behöver du stöd i att söka jobb?

Du som bor i Botkyrka och är arbetssökande kan få stöd utifrån dina behov och förutsättningar.

Alla arbetssökande får en personlig kontakt med en arbetsmarknadssamordnare och en individuell handlingsplan. Planen kan innefatta korta eller långa arbetsförberedande insatser som gör det lättare för dig att få arbete, exempelvis:
 • motiverande samtal
 • kompetenskartläggning
 • skriva CV och personligt brev
 • intervjuträning
 • studie- och yrkesvägledning
 • matchning och rekrytering
 • praktik
 • åtgärdsanställning
För arbetssökande med behov av extra stöd erbjuder Jobbcenter Botkyrka följande:
 • psykologkontakt
 • språkstöd
 • rehabiliterande insatser

Senast uppdaterad 2016-10-31