Slutbetyg 1 juli 2020

2016-12-02

Slutbetyg inom komvux får utfärdas till och med 1 juli 2020 har regeringen bestämt. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från komvux skulle upphöra 1 januari 2017.

Senast uppdaterad 2016-12-02