Vägledningsenheten

Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning till alla vuxna Botkyrkabor, inför studie- och/eller yrkesval och under pågående studier.
Saknar du en kurs som krävs för att komma vidare till högre studier har du möjlighet att läsa den om du saknar kunskaperna och har förutsättningar att tillgodogöra dig kursen.
 
För att vara behörig för vuxenutbildning ska du:
  • vara folkbokförd i Botkyrka kommun
  • sakna betyg från grundskolan, eller sakna examen eller slutbetyg från gymnasiet
Du kan träffa studie- och yrkesvägledare på  Botkyrka vuxenutbildning (Gröndalsvägen 20. Tumba) via drop-in, utan att boka tid. Du kan också få vägledning via telefon eller e-post.
 

Tf enhetschef

Luljeta Spahijaj
tel: 070- 180 62 83
 

Studie- och yrkesvägledare

May Leijonhielm Larsson may.leijonhielm.larsson@botkyrka.se

 

 

Senast uppdaterad 2017-02-21