Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunen har aktivitetsansvar för ungdomar som är 16 till 19 år och inte går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som:

  •  Fullföljt sin skolplikt (det vill säga grundskola eller grundsärskola) men inte genomför eller har fullföljt utbildning på gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.  
  • Går introduktionsprogram. 
För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).
 

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

  • Hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret. 
  • Vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning 
  • Dokumentera och föra register över de unga som omfattas.
  • Rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

Vad gör Botkyrka kommun?

Du som är mellan 16-19 år och bor i Botkyrka och inte studerar eller jobbar är välkommen till oss på Jobbcenter Botkyrka för att få coaching mot studier och jobb.

Senast uppdaterad 2017-03-20