flicka Fuentes

Kvarnhagsskolan – för alla framtidspiloter!

Vi vill ge barn och elever trygghet, kunskap och framtidstro i en lugn miljö utan mobbing. Delaktighet och demokrati är viktigt, liksom en universell människosyn. Vi bygger framtiden medan vi reser och varje individ bidrar med sin enorma potential.