Malmsjö skola – skolan med hälsa och miljöfokus

Alla våra verksamheter präglas av en genomtänkt inne- och utemiljö. Vi är en skola med hälsa och miljöfokus. Nyfikenhet, kreativitet och framåtanda är viktiga begrepp och vi är övertygade om att varje elev gör skillnad.