Trädgårdsstadsskolan – gör skillnad!

Där ledarskapet genomsyras av personligt engagemang, samarbete och utveckling vilket skapar delaktighet och motivation i en trygg och inspirerande lärandemiljö.